Akcja Żonkil

„Akcja ŻONKIL” rozpoczęła się 11 października, w dniu uroczystego otwarcia naszej Fundacji „Hospicjum-Razem możemy więcej”, podczas którego przedstawiciele z różnych placówek oświatowych odbierały cebulki żonkili, które dzieci i młodzież zasadziła na swoich terenach szkół i przedszkoli a na wiosnę kwiaty rozdawane będą podczas placówkom oświatowym, by na wiosnę rozdawać te piękne kwiaty, lub ich symbole podczas kwest. Wolontariusze będą zbierać datki w kościołach, szkołach, sklepach i na ulicach naszych miast w Powiecie Ryckim i Kozienickim. Pozyskane w ten sposób fundusze pozwolą na częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum.

Żonkil to bardzo delikatny kwiat, tak delikatny jak życie, które chroni się w hospicjum. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia, przemijanie – stałą metamorfozę. Dlatego też kwiat ten jest symbolem akcji, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na ludzi cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie choroby.

Zadaniem „Akcji ŻONKIL jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także propagowanie idei wolontariatu, niesienia bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom.

Uczniowie biorąc udział w sadzeniu żonkili zostali naszymi wolontariuszami, którzy dbając o te kruche kwiaty w znaczący sposób wspierają ciężko chorych jak i ich rodziny. Dla wszystkich będących pod opieką Hospicjum ta akcja podnosi ich na duchu, że nie są sami, że są ludzie dobrego serca którzy nie są obojętni na cierpienie innych.

W ramach współpracy z naszą akcją mogą tworzyć własne „żonkilowe akcje” na terenie swoich placówek, biorąc czynny udział w organizowanych szkoleniach przez personel Hospicjum, organizując kiermasze, mecze, biegi oraz wszelkiego rodzaju konkursy.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w „Akcji ŻONKIL” nie tylko instytucje ale także osoby prywatne. Każda forma współpracy jest na wagę złota.

Osoby chętne, by włączyć się w hospicyjny wolontariat prosimy o wypełnienie ankiety wolontariusza (do pobrania) i wysłanie jej na adres e-mail: biuro@fundacja-hospicjum.pl lub wydrukowanie, wypełnienie i przefaksowanie wypełnionej ankiety na numer faksu 81 888 49 03 lub dostarczenie osobiste do naszej siedziby na ul. Okólną 18, 08-530 Dęblin.

Instytucje chcące włączyć się w akcję ŻONKIL prosimy o wypełnienie formularza uczestnictwa (do pobrania i odesłanie na adres e-mail biuro@fundacja-hospicjum.pl, bądź przefaksowanie na nr 81 888 49 03, lub dostarczenie osobiste do naszej siedziby na ul. Okólną 18, 08-530 Dęblin.

Ponadto do pobrania są także:

Program „Akcji ŻONKIL”– powiat rycki (do pobrania)

Program „Akcji ŻONKIL”– powiat kozienicki (do pobrania)

Regulamin „Akcji ŻONKIL”– powiat rycki  (do pobrania)

Regulamin „Akcji ŻONKIL”– powiat kozienicki (do pobrania)

Oświadczenie rodzica/opiekuna wolontariusza niepełnoletniego

Lista placówek biorących udział w akcji ŻONKIL

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 690 429 129