Koncert noworocznyKoncert noworoczny

Bardzo dziękujemy wszystkim Organizatorom Koncertu Noworocznego: Burmistrzowi Miasta Dęblin, Rektorowi – Komendantowi Lotniczej Akademii Wojskowej, Dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Dowódcy – Kapelmistrzowi Orkiestry Wojskowej w Dęblinie za zaproszenie i