Dzienny Dom Pobytu SENIOR

„… A tu prawo do miłości każdy ma, póki serce bije, póki życie trwa. I ma prawo do miłości, do rozrywek, do radości, choć włos siwy, chociaż ręka drga …”

– Weronika Garcarz

Fundacja „Hospicjum – Razem możemy więcej” Od 1 lipca 2017 prowadzi w Kozienicach Dzienny Dom Pobytu dla seniorów dzięki środkom finansowym z budżetu Gminy Kozienice. Utworzenie Domu „Seniora” jest odpowiedzią na problem rosnącej w społeczności lokalnej liczby seniorów, w tym osób z chorobami. Ośrodek powstał w budynku, przy ul. Radomskiej 36, wsparcie polega na zapewnieniu osobom starszym i samotnym opieki od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-12:00.

To miejsce spotkań, gdzie seniorzy mogą razem aktywnie spędzić czas. Zapewniamy tu podstawową opiekę zdrowotną i pozwalamy twórczo spożytkować energię jaka ma w sobie senior. Staramy się zaspokajać potrzeby towarzyskie i kulturalne seniorów, dbać o ich kondycję fizyczną i psychiczną. Ponadto pracuje z nami psycholog, który służy radą w przypadku trudnych sytuacji życiowych, i rehabilitant. Dotychczas przeprowadziliśmy również zajęcia z dietetykiem, który podczas zajęć mówił o profilaktyce zdrowia. To wreszcie miejsce, gdzie seniorzy mogą spotkać się z osobami w podobnym wieku. 

Przynależność  środowiskową  seniorów  rozwijamy poprzez:

  • aktywny udział w przygotowaniach uroczystości, spotkań;
  • zajęcia rekreacyjne służące aktywnemu odpoczynkowi i wzmacnianiu więzi społecznych;
  • ćwiczenia rehabilitacyjno-gimnastyczne;
  • treningi umysłu (klub karciany, gry stolikowe, gry słowne)
  • zajęcia artystyczne: taneczne, plastyczne;
  • muzykoterapię;
  • codzienny obiad

To wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze.