„NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”.

Z myślą o naszych pacjentach przedstawiciele Fundacji ,,Hospicjum-Razem możemy więcej”rozpoczęli cykl szkoleń modułowych z zakresu wdrażania zbioru standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”.
Program szkolenia obejmuje 4 moduły szkoleniowe:
M1. Dostosowanie działalności NGO do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
M2. Wykorzystanie modelu łańcucha dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
M3. Regionalne partnerstwo na rzecz dostępności – perspektywa współpracy różnych sektorów.
M4. Monitorowanie działalności NGO w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Bardzo dziękujemy za dzisiejsze warsztaty Prezesowi FLOP Wojciechowi Decowi.
Szkolenie realizowane w Centrum Szkoleń i Innowacji w Lublinie odbywa się w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.