O nas

Fundacja „Hospicjum-Razem możemy więcej” z siedzibą w Dęblinie, wpisana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 00000573497.

Fundacja niesie pomoc nie tylko osobom chorym, ale wspiera również ich rodziny, które chcąc zapewnić godne warunki swoim bliskim nierzadko zmagają się z brakiem odpowiednich środków finansowych oraz brakiem możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki.Fundacja pomaga chorym i rodzinie poradzić sobie z trudną sytuacją życiową poprzez wsparcie psychologiczne, a także zaangażowanie wolontariuszy w pomoc ludziom chorym i cierpiącym.

W przyszłości Fundacja pragnie otworzyć Hospicjum stacjonarne. Oczywiście realizacja planów będzie uzależniona od środków finansowych i wsparcia społeczeństwa, bez którego bardzo trudno będzie zrealizować zaplanowany cel.