Podziękowanie oraz podsumowanie „Akcji Żonkil” 2019

Udało się !!! To już czwarta akcja za nami zatem czas na podsumowania. Czas trwania inicjatywy to okres od 01.04.2019r. do 31.05.2019 r.

,,Kto pragnie dobra dla drugiego człowieka
Zawsze znajdzie sposób, aby coś dla niego uczynić”

W ramach Akcji przeprowadzone zostały konkursy plastyczne dla szkół podstawowych oraz średnich, których hasłem przewodnim było: „ Nie daj się wciągnąć” oraz konkurs dla najmłodszych pt. „Żyję zdrowo i kolorowo”.

W Akcję Żonkil zaangażowało się 30 placówek w Powiecie Ryki, oto one:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących 15 Pułku Piechoty „Wilków” 6, 08-530 Dęblin

2. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin

3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego ul. gen. pil. J. Kowalskiego 20

08-530 Dęblin

4. Przedszkole nr 1 Miejskie „ Bajka”, Niepodległości 10, 08-530 Dęblin

5. Miejskie Przedszkole nr 3 Michalinowska 1A, 08-530 Dęblin

6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Broniewskiego 1 Maja 3, 08-530 Dęblin

7.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie ul.Niepodległości 8 08-530 Dęblin

8. Miejski Żłobek Rogowskiego 5b, 08-530 Dęblin

9. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stężycy ul. Królewska 2a 08-540 Stężyca

10. Szkoła Podstawowa w Borowej, Borowa 9 A 24-100 Puławy

11. Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie, ul. Zielona 1

12.Zespół Placówek Oświatowych w Rososzy Rososz 144 a 08- 500 Ryki

13. Samorządowe Przedszkole nr 5 w Rykach ul. Kochanowskiego 21 08-500 Ryki

14. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. M. Dąbrowskiei w Dęblinie, ul. Wiślana 3 b, 08-530 Dęblin

15. 1 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Rykach, ul. Słowackiego 12 08- 500 Ryki

16. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Jana Pawła II w Rykach , 15 Pułku Piechoty „Wilków” Armii Krajowej 5, 08-500 Ryki

17. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach ul. Żytnia 5 08-500 Ryki

18. Samorządowe Przedszkole nr 2 o grupami intergracyjnymi w Rykach , ul. Żytnia 28 a, 08-500 Ryki

19. Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie Sobieszyn-Brzozowa 298 A 08-504 Ułęż

20.Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze, Nowodwór 73

21.Zespó Placówek Oświatowych w Starym Bazanowie Stary Bazanów 136, 08-500 Ryki

22.Zespół Placówek Oświatowych w Swatach Swaty 193 a,08-500 Ryki

23. Zespół Placówek Oświatowych w Moszczance Moszczanka 14 08-500 Ryki

24.Zespół Placówek Oświatowych w Owni Ownia 101, 08-500 Ryki

25. Publiczna szkoła Podstawowa w Starej Dąbi Stara Dąbia 4, 08-500 Ryki

26. Szkoła Podstawowa Oddziałem Przedszkolnym w Kłoczewie ul. Długa 69, 08-550 Kłoczew

27.Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kawęczynie Kawęczyn 4, 08-550 Kłoczew

28. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gniewoszowie ul. Kopernicka 19, 26-920 Gniewoszów

29. Publiczna Szkoła Podstawowanr 1 w Rykach ul. Słowackiego 2, 08-500 Ryki

30. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki

Kwota jaką udało się nam pozyskać dzięki Wam Kochani Uczniowie wynosi 9 957, 69 zł.

Bardzo dużym zaangażowaniem w przeprowadzenie Akcji Żonkil wykazały się następujące Szkoły z Powiatu Ryckiego: Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących 15 Pułku Piechoty „Wilków” 6, 08-530 Dęblin, oraz 1 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Rykach, ul. Słowackiego 12 08- 500 Ryki

Ponad to do tegorocznej zbiórki w ramach Akcji Żonkil 2019, dołączyli się Studenci z Lotniczej Akademi Wojskowej w Dęblinie z klubu „Skrzydlaty Wolontariiat LAW, którzy dzięki swojemu zaangazowaniu uzbierali kwotę 791,86 złotych oraz Avangarda Fitness&Gym poprzez organizację MARATONE FITNES, na którym zebrano kwotę 464,21

Podczas całej akcji wszystkie szkoły wykazały się ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością w zbieraniu środków na Fundację, były to między innymi kiermasze i kwesty dzięki czemu łącznie uzbieraliśmy :

11 213,76

Jesteśmy ogromnie wdzięczni i z całego serca pragniemy złożyć podziękowania Szkołom, Dyrektorom, Opiekunom, wolontariuszom, rodzicom i wszystkim sponsorom i współorganizatorom całego przedsięwzięcia, bez pomocy których Akcja Żonkil by się nie odbyła.

Bez Państwa przychylnej postawy zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby nie możliwe.

Trzecia Akcja Żonkil pokazała nam, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom.