Realizowane programy Fundacji w 2018 roku

Nasza Fundacja już po raz drugi współpracuje z Gminą Kozienice w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ochrony i promocji zdrowia. Prowadzone projekty są kierowane dla osób straszych,  dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin. To wielodyscyplinarny zespół personelu medycznego, niosący bezpłatną pomoc dla mieszkańców gminy. W ramach pomocy prowadzimy 3 przedsięwzięcia:

  • Działanie na rzecz seniorów – KLUB SENIORA
  • Działanie na rzecz osób przewlekle chorych
  • Wspieranie chorego i rodziny w opiece krótkoterminowej

Gmina Kozienice dostrzega potrzebę pomocy chorym oraz osobom starszym, a także ich bliskim. Starzenie się współczesnych społeczeństw jest nieuniknione. Władze samorządowe wychodzą naprzeciw tym poważnym problemem i potrzebom. Dzięki przekazanym środkom od 7 maja Fundacja „Hospicjum – Razem możemy więcej” może służyć pomocą najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.

Tagi: , , ,