REALIZOWANE PROJEKTY W KOZIENICACH

Fundacja „Hospicjum – Razem możemy więcej” wspólnie z Gminą Kozienice  od czerwca 2017r. prowadzić będzie projekty przeznaczone dla osób starszych dotkniętych chorobą nowotworową. Podopieczni będą mogli skorzystać z Dziennego Domu Pobytu „SENIOR”, Opieki krótkoterminowej, Opieki długoterminowej.

Dzienny Dom Pobytu „SENIOR”

Od lipca 2017 roku w Kozienicach otworzono Dzienny Dom Pobytu „SENIOR” dla seniorów. Wsparcie polega na zapewnieniu osobom starszym opieki od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-12:00. To miejsce, gdzie osoby starsze mogą między innymi spotkać się z osobami w podobnym wieku, ale również podtrzymać swoją aktywność społeczną, utrzymywać i rozwijać sprawność intelektualną poprzez zajęcia gimnastyczne czy ćwiczenia np. oddechowe. Podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania mając do dyspozycji warsztaty manualne, muzyczne, teatralne. Dzienny Dom Pobytu to miejsce kilkugodzinnej opieki, w którym wielodyscyplinarny zespół przywraca wiarę we własne siły, poczucie godności i przydatności. Ośrodek powstaje w budynku przy ul. Radomskiej 36 (dawna WKU) i będzie działał od 1 lipca 2017 roku.

Opieka krótkoterminowa 

Od czerwca 2017 roku w Kozienicach ruszył projekt pomocy osobom starszym dotkniętym chorobą nowotworową. Projekt pod nazwą Opieka krótkoterminowa to pomoc skierowana do osób chorych ale również dla ich rodzin. To wielodyscyplinarny zespół pielęgniarki, fizjoterapeuty i psychologa, który będzie wizytował w domu chorych i odpowiednio szkolił opiekunów do codziennych zadań.

Opieka długoterminowa

Projekt Opieki długoterminowej skierowany jest dla osób przewlekle chorych pozostawionych samym sobie. Celem projektu będzie również edukacja rodzin osób chorych. Wykwalifikowany zespół specjalistów nauczy w jaki sposób pomóc osobie cierpiącej w codziennych czynnościach oraz pokarze jak prawidłowo przeprowadzić codzienna rehabilitację, która jest bardzo ważna w przebiegu choroby.