Rozpoczęcie Akcji Żonkil „Pola Nadziei” w szkołach na terenie powiatu ryckiego.

Dostarczenie do szkół koszulek, puszek, identyfikatorów dla wolontariuszy oraz naklejek symbolizujących kwiat żonkila . Szkoły przeprowadzały różnego rodzaju akcje na terenie swoich placówek oraz w ich pobliżu mi. : Kiermasze ciast, zbiórki podczas mszy świętych a nawet zbiórki podczas spacerów w pobliżu szkoły.

Podczas tej Akcji opiekunowie wolontariatu informowani byli o pomyśle mającym na celu utworzenie teledysku do Hymnu Wolontariusza. Czas na przesłanie nagrań do końca maja 2023r.

W Akcję Żonkil „Pola Nadziei” włączyły się następujące szkoły:

– Zespół Placówek Oświatowych w Pawłowicach (1591,35zł)

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr w Rykach (750zł)

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Oszczywilku (529,17)

-Zespół Placówek Oświatowych w Swatach (293,54)

– Zespół Placówek Oświatowych w Moszczance (237,47)

-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie (920,73)

– Szkoła Podstawowa w Czernicu (2444,70)

– Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie (

– Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie (430,43)

– Szkoła Podstawowa nr 4 w Dęblinie (977,62 + 600)