Uroczyste otwarcie dęblińskiego Hospicjum

Uroczyste otwarcie Dęblińskiego Hospicjum ❗️
W dniu 20 lipca br. miało miejsce oficjalne otwarcie hospicjum przy ul. Stawskiej 322 w Dęblinie, które prowadzi Fundacja „Hospicjum- Razem możemy więcej„. Jest to jedyna tego typu placówka w Powiecie Ryckim.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Halina Kłaczyńska Fundator Fundacji jednocześnie Dyrektor ds. medycznych Hospicjum, Iwona Chmielewska Prezes Zarządu Fundacji „Hospicjum Razem Możemy Więcej”, Leszek Kowalczyk Rady Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Lubelskiego, Beata Siedlecka Burmistrz Miasta Dęblin, Bożena Łukaszek Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Opieki Paliatywnej oraz Ksiądz Kanonik Stanisław Chodźko Dziekan
Dekanatu Ryckiego, który również odprawił wspólna modlitwę i dokonał poświęcenia nowo otwartego obiektu.
W uroczystości brali udział ponadto: Mieczysław Grobel Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Dęblin, Robert Gregulski Komendant 6 Szpitala Wojskowego w Dęblinie, Teresa Rayska – kierownik Rodzinnej Przychodni Lekarskiej NZOZ w Dęblinie, jednocześnie Radna Rady Powiatu Ryckiego, Hanna Czerska Dyrektor d/a medycznych NZOZ w Stężycy, jednocześnie Radna Rady Powiatu Ryckiego, Urszula Kostyra Wspólnik Spółki NZOZ Medicus w Rykach, Renata Królikiewicz Kierownik NZOZ Medicus w Rykach, Anna Woźna – Kierownik Przychodni Kolejowa w Dęblinie, zespół Hospicjum Stacjonarnego oraz Hospicjum Domowego w tym: lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, psychologowie, fizjoterapeuci, koordynator personelu medycznego oraz pacjenci hospicjum.
Rozpoczęcie działalności dla pacjentów.
20 lipca odbyło się uroczyste otwarcie, zaś pierwsi pacjenci zostali przyjęci już 1 lipca br.. Do dnia dzisiejszego Hospicjum zapewnia opiekę 15 ciężko chorym pacjentom. W tej chwili Hospiocjum przygotowane jest na przyjęcie max. 20 pacjentów w bardzo wysokim standardzie samego budynku jak i opieki medycznej. Jednak nie jest to koniec możliwości tej placówki, ponieważ jest cały czas w rozbudowie. Obecnie został oddany do użytku medycznego parter budynku, pierwsze piętro jeszcze nie zostało w pełni ukończone. Finalnie powinno pomieścić ponad 40 pacjentów.
Zakres pomocy, wykaz chorób, warunki przyjęcia.
Fundacja „Hospicjum – Razem możemy więcej” świadczy kompleksową pomoc hospicyjno-paliatywną, którą jest:
– opieka w hospicjum stacjonarne w Dęblinie, przy ul. Stawskiej 322
– opieka w domu pacjenta: hospicjum domowym
– konsultacje w poradni medycyny paliatywnej
Dzięki wieloletniej, ciężkiej pracy Fundacja otrzymała 10 letni kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na opiekę całodobową w Hospicjum Stacjonarnym oraz 5 letni na świadczenia w Hospicjum Domowym oraz Poradnie Medycyny Paliatywnej. Zapewnia pacjentom opiekę na najwyższym poziomie, aby mogli godnie spędzić dni przepełnione niepewnością bólem i walką z chorobą. Zespół medyczny hospicjum pomaga w trudnym czasie, służy wiedzą doświadczeniem i empatią łącząc opiekę z duchowym wsparciem księży. Podczas całodobowego pobytu opiekę nad pacjentem sprawuje zespół medyczny składający się z lekarza, pielęgniarki, opiekunów medycznych, psychologa, fizjoterapeuty.
Wykaz chorób w których są udzielane świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej:
1. Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności HIV
2. Nowotwory
3. Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
4. Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
5. Stwardnienie rozsiane
6. Kardiomiopatia
7. Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
8. Owrzodzenie odleżynowe
Warunki przyjęć do Hospicjum Stacjonarnego
1. Zaawansowana i postępująca choroba z wykazu schorzeń kwalifikujących do objęcia opieką hospicyjną, w ostatnim nieuleczalnym stadium.
2. Warunkiem przyjęcia chorego do opieki hospicyjnej jest dostarczenie do Hospicjum czytelnie wypełnionych dokumentów wymaganych do przyjęcia pacjenta oraz kopii ostatniej dokumentacji medycznej. Wniosek o przyjęcie do oddziału może złożyć chory lub inna osoba działająca na rzecz chorego, za jego zgodą.
Do przyjęcia wymagane są:
1. skierowanie do hospicjum wraz z orzeczeniem wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza kierującego ze szpitala
2. ostatnia dokumentacja medyczna (wypis ze szpitala)
3. zgoda pacjenta na pobyt w hospicjum
Link do reportażu filmowego przeprowadzonego przez TVP 3 Lublin:
Foto: Kamil Krypski