Zbiórka makulatury

Fundacja „Hospicjum – Razem możemy więcej” organizuje zbiórkę makulatury w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu ryckiego. Celem akcji jest zbieranie środków finansowych na pomoc podopiecznym fundacji. Ponadto Nasza Fundacja zajmuje się zachęcaniem oraz zainteresowaniem młodzieży aby nieśli bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Podniesienie świadomości społecznej oraz uwrażliwienie na chorobę i cierpienie osób nierzadko żyjących w tak bliskim otoczeniu. Oczywiście przewidziane są również nagrody dla tych, którzy przyniosą najwięcej papieru. 

W zbiórkę makulatury włączyli się:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie 
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. F. Kleeberga w Dęblinie 
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 
 • Zespół Szkół nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie
 • Miejskie Przedszkole nr 1 „Bajka”
 • Miejskie Przedszkole nr 3 w Dęblinie
 • Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Pawła II
 • Miejski  Żłobek w Dęblinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im Leona Wyczółkowskiego w Rykach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach 
 • Przedszkole Samorządowe nr 1w Rykach 
 • Samorządowe Przedszkole Nr 2 im. Marii Kownackiej z grupami integracyjnymi w Rykach
 • Samorządowe Przedszkole nr 5 im Ewy Szelburg – Zarembiny  w Rykach
 • Zespół Placówek Oświatowych w Moszczance
 • Zespół Szkół w Czernicu
 • Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Kłoczewie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kupczyka w Woli Zadybskiej
 • Szkoła Podstawowa w Kawęczynie   
 • Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze
 • Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 • Zespół Placówek Oświatowych w Oszczywilku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi
 • Zespół Placówek Oświatowych w Starym Bazanowie
 • Zespół Placówek Oświatowych w Rososzy
 • Zespół Placówek Oświatowych w Swatach
 • Zespół Placówek Oświatowych w Owni
 • Publiczne Przedszkole w Stężycy
 • Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kleeberga
 • Szkoła Podstawowa w Borowej

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do zbiórki makulatury wszystkich chętnych szkoły, przedszkola, instytucje również osoby prywatne.

W momencie zebrania odpowiedniej ilości makulatury (np. zapełnienie pomieszczenia) należy poinformować fundację o możliwości jej odbioru.

Fundacja ,,Hospicjum-Razem możemy więcej”

ul. Okólna 18, 08-530 Dęblin

tel. 690 429 129

fax. 81 888 49 03

NIP 5060113466, REGON 36242249100000

Numer KRS: 0000573497

www.fundacja-hospicjum.pl

e-mail: biuro@fundacja-hospicjum.pl

Konto bankowe: 78 1750 0012 0000 0000 3067 7568

Zbiórka makulatury ma również za zadanie nauczyć naszą młodzież postaw ekologicznych, uzmysłowić jak cenne jest Nasze środowisko, o które należy dbać.