Konkurs plastyczny przeprowadzony w ramach Akcji Żonkil

Bardzo dziękujemy za wszystkie prace plastyczne.

Składamy podziękowania zarówno autorom – dzieciom i młodzieży, jak i opiekunom. Dostaliśmy wiele prac wykonanych różnymi technikami. Wszystkie piękne, wymagające dużego zaangażowania. Bardzo trudno było Jury, podjąć decyzję, które z prac nagrodzić.Skład Jury: Prezes Fundacji- Pani Kamilla Brodzik, Przewodnicząca Rady Fundacji- Pani Halina Kłaczyńska,Wiceburmistrz Ryk- Pani Magdalena Woźniak, oraz Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie Pani Monika Bąkała. Po długich debatach i naprawdę trudnych ustaleniach jurorzy wyłonili zwycięzców. Ze względu na dużą ilość prac oraz ich piękne wykonanie, postanowiliśmy wybrać sześć pierwszych miejsc, oraz wyróżnić cztery prace.

Oto Zwycięscy pierwszych miejsc:

Szkoły Gimnazjalne i podstawowe

1.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie,

ZET nr. 22.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach, klasa,

Gimnazjum, III c3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie, klasa IV b4,

Szkoła Gimnazjalna w Leopoldowie, II b

Wyróżnienia:

Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne:

1.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach – Aleksandra Sobiela z klasy III d

2.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach, klasa VII a

3. Szkoła podstawowa w Leopoldowie, Bartłomiej Płachciak z klasy IV

4.Zespół Szkół nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie, klasa V b

Dwa pierwsze miejsca otrzymały Przedszkola:

1. Miejskie Przedszkole nr.1 „Bajka” w Dęblinie Grupa MISIE

2. Miejskie Przedszkole nr. 3 w Dęblinie, Ul Pułku Piechoty Wilków 24 Grupa Wesołe Misie.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie dziękujemy