Podziękowania dla Esselte Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13, 26-900 Kozienice

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie w postaci darów rzeczowych oraz zbiórki środków finansowych.Dzięki Państwa życzliwości, możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.