Podziękowania dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom,uczniom oraz ludziom dobrej woli dzięki którym odbył się kiermasz ciast. Zebrane środki finansowe 343,08 zł zostały wpłacone na konto Fundacji.