Podziękowanie oraz podsumowanie „Akcji Żonkil” 2018

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Za wrażliwość, pomoc i bezinteresowną chęć do czynienia dobra, dziękujemy!

Trzecia edycja „Akcji Żonkil zastała zakończona, zatem czas na podsumowania. Czas trwania inicjatywy to okres od 05.03.2018 do 26.05.2018.

W ramach Akcji przeprowadzone zostały konkursy plastyczne dla szkół podstawowych oraz średnich, których hasłem przewodnim było: „ To mi szkodzi- profilaktyka uzależnień widziana oczami dzieci i młodzieży” oraz konkurs dla najmłodszych pt. „Żyję zdrowo”.

W Akcję Żonkil zaangażowało się 21 placówek, oto one:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Dęblinie

2. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im Marii Dąbrowskiej w Dęblinie

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie

4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie

5. Miejskie Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Dęblinie

6.Miejskie Przedszkole nr 3 w Dęblinie

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie

8. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach

9. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka

10. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im Leona Wyczółkowskiego w Rykach

11. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach

12. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi

14. Zespół Placówek Oświatowych w Starym Bazanowie

15. Zespół Placówek Oświatowych w Swatach

16. Zespół Placówek Oswiatowych w Leopoldowie

17. Zespół Placówek Oświatowych w Owni

18. Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie

19. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gniewoszowie

20. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. J.Kochanowskiego w Kozienicach

21. Publiczna szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach

Kwotę jaką udało się nam pozyskać dzięki Wam Kochani Uczniowie wynosi 11.948,42 zł.

Bardzo dużym zaangażowaniem w przeprowadzenie Akcji Żonkil wykazały się Szkoły z Powiatu Ryckiego: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Dęblinie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie oraz Publiczna szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach.

Podczas całej akcji wszystkie szkoły wykazały się ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością w zbieraniu środków na Fundację, były to między innymi kiermasze i kwesty.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni i z całego serca pragniemy złożyć podziękowania Szkołom, Dyrektorom, Opiekunom, wolontariuszom, rodzicom i wszystkim sponsorom i współorganizatorom całego przedsięwzięcia, bez pomocy których Akcja Żonkil by się nie odbyła.

Bez państwa przychylnej postawy zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby nie możliwe.

Trzecia Akcja Żonkil pokazała nam, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom.

Tagi: , ,