Realizowane projekty Fundacji

Szanowni Państwo!

Jest nam miło podzielić się informacją, że nasza Fundacja współpracuje z Gminą Kozienice w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ochrony i promocji zdrowia „Działania na rzecz osób przewlekle chorych” oraz „Działania edukacyjno-profilaktyczne promujące zdrowy styl życia mieszkańców Gminy Kozienice”.

Ponadto realizujemy projekt Banku BGŻ Paribas Spółka Akcyjna „Profesjonalny wolontariat osób bezrobotnych i uczniów szkół średnich w społeczności lokalnej- integracja i reintegracai w lokalnej społeczności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla gmin wiejskich i miejskich: Ryki i Kozienice”.

Przebieg i efekty projektów będziemy przedstawiać na naszej stronie.