Żonkilowe Iskierki

Fundacja „Hospicjum-razem możemy więcej” oraz gazeta „Głos” i ,,OKO” zachęca wszystkie placówki oświatowe do wzięcia udziału w konkursie „ŻONKILOWE ISKIERKI NADZIEI”.

Konkurs ten polega na wykonaniu żonkili z papieru metodą origami bądź inną dowolną techniką. Szkoła, która wykona największą ilość papierowych żonkili otrzyma wyjątkową nagrodę- ŻONKILOWEGO ANIOŁA 2016.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, który będzie doskonałą okazją poruszenia tematu wolontariatu, a także problemu cierpienia i choroby.

Wykonanie papierowych żonkili będzie ogromnym wsparciem dla Fundacji. Kwiaty te będą rozdawane podczas „Akcji żonkil” i kwest.

By wziąć udział w konkursie należy telefonicznie zgłosić swój udział pod numerem telefonu 690 429 129 do 11 marca 2016r lub osobiście w placówce Fundacji na ul. Okólnej 18, 08-530 Dęblin.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

  • w powiecie ryckim i wręczenie ŻONKILOWEGO ANIOŁA nastąpi 30.04.2016r. podczas zakończenia akcji na Wyspie Wisła